Zmluvy - do 2018 Zmluvy - do 2018

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
  Levoča Nordic Centrum, o.z.  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

Predmetom práva zodpovedajúceho vecnému bremenu sú slúžiace pozemky

- PDF

50€ 15.08.2018  
20180901 MK hlas, s.ro. Sabinov Zmluva o dielo Rekonštrukcia a modernizácia obecného rozhlasu v obci Vyšné Repaše - PDF 6007,34 07.09.2018  
18/36/054/68 ÚPSVaR Poprad dohoda o poskytnutí fin. príspevku Podpora vytvárania pracovného miesta UoZ-PDF 7831,44 06.05.2018  
  ProRoof,s.r.o. Zmluva o dielo Rutinnná štandardná údržba priestorov Hasičskej zbrojnice Vyšné Repaše- PDF 6587,30 17.10.2018  
  P.Krigovský Tatranská Javorina Zmluva o dielo Búracie práce, odstránenie sypanca- PDF 2830,00 24.10.2018  


* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Archív zmlúv, faktúr a objednávok - Príloha