Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Popis služby:

Obec informuje občanov o uzatvorených zmluvách, faktúrach a objednávkach v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z.

 

Typy informácií:

- Informácie o zmluvách

- Informácie o faktúrach

- Informácie o objednávkach.

Informácia sa skladá z metadát a samotného dokumentu v elektronickej podobe (najčastejšie pdf).

 

Príklad:

Zmluvy

Objednávky

Faktúry

Archív zmlúv a faktúr - Príloha

ZMLUVY

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
  Levoča Nordic Centrum, o.z.  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

Predmetom práva zodpovedajúceho vecnému bremenu sú slúžiace pozemky

- PDF

50€ 15.08.2018  
20180901 MK hlas, s.ro. Sabinov Zmluva o dielo Rekonštrukcia a modernizácia obecného rozhlasu v obci Vyšné Repaše - PDF 6007,34 07.09.2018  
18/36/054/68 ÚPSVaR Poprad dohoda o poskytnutí fin. príspevku Podpora vytvárania pracovného miesta UoZ-PDF 7831,44 06.05.2018  
  ProRoof,s.r.o. Zmluva o dielo Rutinnná štandardná údržba priestorov Hasičskej zbrojnice Vyšné Repaše- PDF 6587,30 17.10.2018  
  P.Krigovský Tatranská Javorina Zmluva o dielo Búracie práce, odstránenie sypanca- PDF 2830,00 24.10.2018  
  Technické služby Levoča Dohoda o ukončení Zmluvy 1/2012 o zbere a preprave KO   09.01.2019  
  Technické služby Levoča Dohoda o ukončení zmluvy o spolupráci     09.01.2019  
  Natur -  Pack Bratislava Dohoda o ukončení Zmluvy o zab. systému združeného nakladania s odpadmi z obalov ukončenie zmluvy -PDF   15.01.2019  
9/L/2019 Brantner Nova, s.r.o. SNV  Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO z obce Vyšné Repaše zber preprava a zneškodňovanie KO- PDF   15.01.2019  
    ROK 2019        
VSN2012201810 ENVI-PAK Bratislava uzatvorená podľa §269 ods. 2 zákona 513/1991 Zb......-PDF prevádzkovanie miestneho systému triedeného zberu    01.01.2019  
204/CC/19 Slovenská sporiteľňa,a.s. Bratislava

Zmluva o úvere - PDF

-PDF

-PDF

-PDF

-PDF

-PDF

poskytnutie úveru na financovanie investícií obce 10.000 € 12.04.2019  
 

COOP Jednota

Liptovský Mikuláš

Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a násl. zákona 40/1964 Zb. odpredaj spoluvlastníckeho podielu 43/100tín budovy- PDF  10.000    
149351 DPO SR Zmluva o poskytnutí dotácie  dotácia - PDF 1.400    
27/2019

INSUCCOR,s.r.o.

B.Bystrica

Zmluva o poskytnutí služieb  Vypracovanie projektu na " Rekonštrukcia kúrenia obecného úradu...- PDF 3,500 31.5.2019  
  VSE Košice Zmluva o združenej dodávke elektriny

dodávka EE- PDF

príloha k zmluve- PDF

     
298/2019/OK PSK Prešov Zmluva o poskytnutí dotácie Poskytnutie dotácie PSK - PDF 1.800 12.6.2019  
21408/2019 Mesto Levoča Dohoda o zaradenícobce do školského obvodu Mesta Levoča Vytvorenie spoločného šk. obvodu- PDF   19.06.2019  
  Vladislav Fudaly Kúpna zmluva zakúpenie motorovej píly STIHL-PDF 1.050,00 26.7.2019  
787/2019/OF PSK Prešov Zmluva o poskytnutí dotácie "Podpora kultúry v obci"-PDF 2.500,00 09.08.2019  
  Tipden,s.r.o. Zmluva o dielo " Rekonštrukcia KD v obci " a " Oprava KD " - PDF 9.000,00 18.8.2019  
201911327 Disig,a.s. Bratislava Zmluva o poskytovaní dôver. služby poskytovanie dôveryhodnej služby vydávania certifikátov - PDF 85,20 25.09.2019  
  PVPS, a.s. Poprad  Zmluva o likvidácii odpadových vôd odobratie, preprava a likvidácia odpadových vôd   24.10.2019  
  Orange Slovensko Zmluva o poskytovaní ver, služieb cez pevné pripojenie PDF   20.11.2019  
  Brantner Nova Dodatok č. 1 k zmluve o zbere, odvoze a zneškod. KO č. 9/L/2019 PDF   27.11.2019  
19/36/054/99 UPSVar POPRAD  Dohoda č. 19/36/054/99 PDF   04.12.2019  
  Levonet,s.r.o. Levoča Kúpna zmluva- Zemná chránička optického kábla PDF 5800,00 06.12.2019  
             
             

Predošlá   1   2   3   4   Ďalšia

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

 

OBJEDNÁVKY

Číslo Dodávateľ Predmet Dátum vystavenia Suma * Poznámka
           
           
           
           
           

Predošlá   1   2   3   4   Ďalšia

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

 

FAKTÚRY

Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
53 VSE Košice EE VO 02.08.2018 132,00 PP  
54 ST Bratislava internet 20.08.2018 26,66 PP  
55 VSE Košice EE 7/2018 14.08.2018 118,21 PP  
56 TS LEVOČA KO 7/2018 21.08.2018 122,31    
57 Florian, s.r.o. Martin materiál DPO 30.08.2018 793,33

PP

 

58 Florián, s.r.o Martin     prac. pomocky 30.08.2018 220,02

PP

 
59 Vitezslav Fischer knihy 03.09.2018 80,00 PP  
60 ST Bratislava mobil 23.08.2018 8,33 PP  
61 ST Bratislava internet 18.09.2018 26,60 pp  
62 ST Bratislava mobil 24.09.2018 10,60 pp  
63 VSE Košice EE 8/2018 13.09.2018 50,72 pp  
64 MK hlas Sabinov rekonšt. MR - dotácia  17.09.2018 6007,34 PP VUB
65 Ing. Michal Semančík stat. posudok,sypance  17.9.2018 100,00 PP  
66 TS Levoča KO 8/2018 17.9.2018 147,29 PP  
67 Labuda-ASI s.r.o. Projekt prenosného dop. značenia - syp. 25.9.2018 150,00 PP  
68 PP COMP s.r.o. kancel. potreby 25.9.2018 58,50 PP  
69 PP PROTECT výkon funkcie ZO 02.10.2018 45,00 PP  
70 ST Bratislava internet 18.10.2018 26,66 PP  
71 INkom Košice mat. VO 16.10.2018 75,69 PP  
72 VSE Košice EE 9/2018 16.10.2018 63,07 PP  
73 ST Bratislava mobil  23.10.2018 17,30 PP  
74 Mucha Košice tabuľa Hasičská zbrojnica 16.10.2018 65,00 PP  
75 TS Levoča KO 9/2018 16.10.2018 115,38 PP  
76 V. Sakmár Torysky ťažba dreva 17.10.2018 300,00 pokladnica  
77 J. Brincko Torysky ťažba dreva 17.10.2018 300,00 pokladnica  
78 P.Krigovský Tatr. Javorina búracie práce sypance 23.10.2018 2830,00 PP  
79 ProRoof,s.r.o. práce na HZ 25.10.2018 412,30 PP  
80 ProRoof,s.r.o. práce na HZ - dotácia 26.10.2018 6587,30 PP  
81 TS Levoča odvoz odpadu sypance 25.10.2018 146,97 PP  
82 RVC Štrba databáza obecného portálu 25.10.2018 40,00 PP  
83 Slovak Telekom poplatok za vytýčenie  tel. vedenia 26.10.2018 78,00 PP  
84 LIM PO vlajky KV 02.11.2018 25,10 PP  
85 Slovak Telekom internet 19.11.2018 26,66 PP  
85 Slovak Telekom mobil   26,44 PP  
86 VSE Košice EE -VO 10.11.2018 132,00 PP  
87 ARPROG, Poprad stavebné práce kanalizácia a ČOV-PDF   94736,86 PP  
88 VSE Košice EE-10/2018 13.11.2018 121,98 PP  
89 ASTIN,s.r.o. stavebný dozor  na stavbe Kanalizácia    1970,53 PP  
90 TS Levoča KO 10/2018   185,19 PP  
91 Jozef Kočiš práce v pestebnej činnosti 3.12.2018 120,00 pokladňa  
92 ST Bratislava internet 18.12.2018 27,17 PP  
93 VSE Košice EE 11/2018 12.12.2018 166,82 PP  
94 ST Bratislava mobil 27.12.2018 7,57 PP  
95 TS Levoča KO11/2018 20.12.2018 85,05 PP  
96 RVC Štrba  dobropis stránka   -15,00 PP  
             
    ROK 2019        
1 PP PROTECT Michalovce výkon ZO 15.1.2019 45,00 PP  
2 ST Bratislava internet 18.12019 26,66 PP  
3 VSE Košice EE 12/2018 8.1.2019 229,94 PP  
4 VSE Košice fin. zúčtovanie 15.1.2019 38,75 PP  
5 OZ MAS LEV Levoča členské   73,60    
6 TS Levoča KO 12/2018   74,81    
7 ST Bratislava mobil   1,08 PP  
8 Slovgram Bratislava odmena autorským umelcom 31.1.2019 38,40 PP  
9 PP COMP Svit kancel. potreby 31.1.2019 49,00 PP  
10 VSE Košice EE VO 04.02.2019 149,00 PP  
11 Brantner Nova KO 1/2019   79,47 PP  
12 Klubert SNV upgrade mzdy   87,36 PP  
13 ST Bratislava internet 18.02.2019 26,66 PP  
14 Up Slovensko SL 07.02.2019 396,31 PP  
15 VSE Košice EE 1/2019 19.02.2019 164,65 PP  
16 ST BRATISLAVA mobil   0,00    
17 P. Maďar Uzovce Banner 2x   272,00 PP  
18 Brantner SNV KO 2/2019     55,98 PP  
19 Klubert SNV up grade PU,EO, HM   158,88 PP  
20 Ubytovňa Stupava zariadenie kuchyne 16.3.2019 1296,00 PP  
21 ST Bratislava mobil 25.3.2019 0,12 PP  
22 VSE Košice EE 2/2019 16.3.2019 162,25 PP  
23 ST Bratislava internet 18.03.2019 26,66 PP  
24 PP  COMP Svit toner 15.03.2019 25,00 PP  
25 SOZA Bratislava autorska odmena 09.04.2019 20,40 PP  
26 PP PROTECT zodpovedná osoba 09.04.2019 54,00 PP  
27 Brantnet SNV KO 3/2019 09.04.2019 84,69 PP  
28 Ubytovňa Stupava mat. kuchyňa 09.04.2019 195,00 PP  
29 Školníková Renáta odhŕňanie snehu 09.04.2019  432,00 PP  
30 ST Bratislava internet   26,66 PP  
31 VSE Košice EE 3/2019 09.04.2019 165,17 PP  
32 ST Bratislava mobil 23.04.2019 2,04 PP  
33 Ubytovňa Stupava ner. stôl 25.04.2019 42,00 PP  
34 PP COMP Svit kancel. potreby 25.04.2019 65,00 PP  
35 Tarajčák, Levoča oprava el. peci 07.05.2019 147,00 PP  
36 Brantner SNV KO 4/2019 07.05.2019 84,24 PP  
37 VSE Košice EE VO 07.05.2019 149 PP  
38 Gastroform Brno mat. kuchyňa 03.05.2019 43,70 pokladňa  
39 ST Bratislava internet   26,66 PP  
40 ST Bratislava mobil   0,12 PP  
41 VSE Košice EE 4/2019 10.5.2019 93,86 PP  
42 Brantner SNV zber, oleje 04062019 12,00 PP  
43

Ing. Marhefka

Podolínec

Znalecký posudok lesný pozemok 04062019 150,00 PP  
44

INSUCCOR,s.ro.

Banská Bystrica

PD" Rekonštrukcia kúrenia OcÚ   1750,00   PDF
45 ST Bratislava Vyjadrenie k tel. zariadeniam 21.5.2019 13,9 SMS  
46 Brantner SNV KO 5/2019 06.06.2019 127,99 PP  
47 ST Bratislava internet 18.6.2019 26,66 PP  
48 ST Bratislava mobil+ poplatok   14,07 PP  
49 Michlovský Piešťany vyjadrenie o existencii PTZ 11.6.2019 15,00 dobierka  
50 Ing. Marhefka Podolínec Vypracovanie znal. posudku 13.6.2019 20 PP  
51 VSE Košice EE 5/2019 13.6.2019 114,58 PP  
52 Technická inšpekcia  posúdenie PD 25.6.2019 72,00 PP  
53 Garnek- Geodet GP 10.7.2019 230,00 PP  
54 ST Bratislava internet   29,45    
55 PP Protect funcia "ZO" 10.7.2019 54,00 PP  
56 Brantner, SNV KO 6/2019 10.7.2019 108,43 PP  
57 VSE Košice EE 6/2019 16.07.2019 72,62 PP  
58 ST Bratislava mobil 23.7.2019 0,12 PP  
59 VSE Košice EE 6/2019 - nájom 16.7.2019 110,22 PP  
60 Obec Brutovce refundácia školenia 9.8.2019 10,00 PP  
61 Tibor Farkáš, Vráble obrusy   300,00    
62 VSE Košice EE VO 6.8.2019 149,00 PP  
63 ST Bratislava internet   41,06 PP  
64 Brantner SNV KO 7/2019   113,84 PP  
65 VSE Košice EE 7/2019 13.8.2019 54,62 PP  
66 Ing. V. Fabian Výpočet kóty ČOV 13.8.2019 150,00 PP  
67 ST Bratislava mobil+poplatok   14,05 PP  
68 Florian Martin mat. DPO 30.8.2019 434,23 PP  
69 PP COMP, Svit kancel. potreby 30.8.2019 85,00 PP  
70 VSE Košice EE 7/19 N 30.8.2019 109,92 PP  
71 Disig, Bratislava KC - el. pečať .9.2019   85,20 PP  
72 VSE Košice EE 8/2019 12.9.2019 52,06 PP  
73 Brantner, SNV KO 8/2019 12.9.2019 136,64 PP  
74 ST BRATISLAVA INTERNET 18.9.2019 41,30 PP  
75 ST Bratislava mobil   0,00    
76 UP Slovensko SL 12.9.2019 334,68 PP  
77 VSE Košice EE 8/19 N 17.9.2019 107,90 PP  
78 Ján Burík, N.R. GP 17.9.2019 630,00 PP  
79 Tipden, Mlynčeky Oprava KD 24.9.2019 2160,00 PP PDF
80 Tipden, Mlynčeky Rekonštrukcia KD   6140,00   PDF
81 PP Protect výkon funcie "ZO" 03.10.2019 54,00 PP  
82 Brantner, SNV KO 92019 08.102019 111,40 PP  
83 ST Bratislava internet  18.10.2019 42,4 PP  
84 VSE Košice EE 92019 10.10.2019, 61,78 PP  
85 VSE Košice EE nájom 23.10.2019 106,25 PP  
86 Brantner  zber olejov 31.10.2019 12,00 PP  
87 V. Kovalčík vybavenie kuchyne 24.10.2019 565,80 PP  
88 V. Kovalčík chladnička - kuchyňa 24.10.2019 790,00 PP  
89 VSE Košice EE - VO 05.11.2019 149,00 PP  
90 ST Bratislava internet 18.11.2019 41,06 PP  
91 VSE Košice EE 10/2019 12.11.2019 112,08 PP  
92 Brantner SNV KO 10/2019 15.11.2019 168,72 PP  
93 VSE Košice EE 10/2019 - nájom 22.11.2019 71,56 PP  
94 TIPDEN, Mlynčeky žalúzie + montáž   130,00 PP  
95 TIPDEN, Mlynčeky rekonštrukcia KD   700,00 PP  
96 PP COMP, Svit kancel. potreby   50,80 PP  
             

Došlá   1   2   3   4    ...   17  Ďalšia

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.