Zmluvy - 2020 Zmluvy - 2020

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
1 Lukáš Birčák Nájomná zmluva-PDF nájom priestorov budovy ObÚ-PDF 40,00/mesiac   05.01.2022- PDF
2 PZ Nižné Repaše Nájomná zmluva_PDF nájom priestorov budoby ObÚ 70,00/mesiac    
3 DPO SR Bratislava Zmluva č. 1420329 poskytnutie dotácie DHZO 1.400 € 27.03.2020  
4 SF Kúpna zmluva digestor 500 € 15.04.2020  
5 ARPROG,a.s. Poprad Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 11/2011-PDF ČOV Vyšné Repaše   17.04.2020  
6 VLM SR Pliešovce Zmluva o reklame- PDF propagácia VLM SR,š.p.. 1500,00 29.05.2020  
7 SF Kúpna zmluva- PDF ventilátor 500,00 03.06.2020  
8 Občania Vyšných Repáš Nájomná zmluva -PDF nájom parcely   03.06.2020  
9 AGRO-REAL Nižné Repaše Nájomná zmluva č.VR 2/2020 -PDF prenájom poľnoh. pôdy  2906,29/rok 10.06.2020  
10 Nadácia TA3 Darovacia zmluva -PDF pomoc v súvislosti s  koronavírusom 500,00 10.06.2020  
11 PSK, Prešov Zmluva č. 333/2020/DPR- PDF Kultúra v obci Vyšné Repaše 2000,00 18.08.2020  
12 Hriadel&Heger, Bratislava Mandátna zmluva proces VO na projekt " Rekonštrukcia kúrenia- PDF   04.09.2020  
13 Environmentálny fond Zmluva č.145570 08U01-PDF Kanalizácia a ČOV Vyšné Repaše 130.000,00 05.09.2020  
14 ARPROG, a.s. Poprad, Zmluva na  prenájom plochy Prenájom nebyt. priestorov - PDF 180,00€/deň 04.11.2020  
15 ÚPSVaR Poprad Dohoda č.20/36/010/24 aplikácia §10 zákona 417/2013   04.11.2020  
16 ÚPSVaR Poprad Dohoda č.20/36/054/274 vykonávanie AČ formou MOS- PDF   14.11.2020  
17 MF SR Bratislava Zmluva o návratnej finančnej výpomoci finančná výpomoc - kompenzácia výpadku dane z príjmov FO - PDF 1414,00 14.11.2020  
18 SR-ŠÚ, Bratislava Zmluva o výpožičke tablet+SIM karta- PDF   04.12.2020  
19 ARPROG,a.s. Poprad Zmluva na prenájom plochy a neb. priestorov nájom priestorov pri stavbe" ČOV Vyšné Repaše"- PDF      
20 Brantner Nova,s.r.o. Dodatok č.2 k Zmluve o zbere, odvoze a zneš. KO č.9/L/2019 zmena ceny za zneškodnenie odpadov- PDF   09.12.2020  
21 VSE Košice Dodatok k zmluve o združenej dodávke  Výhoda so zľavou vo výške 3%- PDF      
22 VSE Košice Zmluva o pripojeníé Pripojenie odberného miesta ČOV- PDF      
23 VSE Košice Zmluva o združenej dodávke EE PDF      
24 MIRRaI SR Bratislava Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku poskytnutie reg. príspevku- PDF 7.200,00 22.12.2020  
25 ÚPSVaR Poprad Dohoda č. 20/36/012/41 realizácia AČ - PDF   22.12.2020  
             
             
             

 

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.