Zmluvy - 2019 Zmluvy - 2019

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
  Technické služby Levoča Dohoda o ukončení Zmluvy 1/2012 o zbere a preprave KO   09.01.2019  
  Technické služby Levoča Dohoda o ukončení zmluvy o spolupráci     09.01.2019  
  Natur -  Pack Bratislava Dohoda o ukončení Zmluvy o zab. systému združeného nakladania s odpadmi z obalov ukončenie zmluvy -PDF   15.01.2019  
9/L/2019 Brantner Nova, s.r.o. SNV  Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO z obce Vyšné Repaše zber preprava a zneškodňovanie KO- PDF   15.01.2019  
VSN2012201810 ENVI-PAK Bratislava uzatvorená podľa §269 ods. 2 zákona 513/1991 Zb......-PDF prevádzkovanie miestneho systému triedeného zberu    01.01.2019  
204/CC/19 Slovenská sporiteľňa,a.s. Bratislava

Zmluva o úvere - PDF

-PDF

-PDF

-PDF

-PDF

-PDF

poskytnutie úveru na financovanie investícií obce 10.000 € 12.04.2019  
 

COOP Jednota

Liptovský Mikuláš

Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a násl. zákona 40/1964 Zb. odpredaj spoluvlastníckeho podielu 43/100tín budovy- PDF  10.000    
149351 DPO SR Zmluva o poskytnutí dotácie  dotácia - PDF 1.400    
27/2019

INSUCCOR,s.r.o.

B.Bystrica

Zmluva o poskytnutí služieb  Vypracovanie projektu na " Rekonštrukcia kúrenia obecného úradu...- PDF 3,500 31.5.2019  
  VSE Košice Zmluva o združenej dodávke elektriny

dodávka EE- PDF

príloha k zmluve- PDF

     
298/2019/OK PSK Prešov Zmluva o poskytnutí dotácie Poskytnutie dotácie PSK - PDF 1.800 12.6.2019  
21408/2019 Mesto Levoča Dohoda o zaradenícobce do školského obvodu Mesta Levoča Vytvorenie spoločného šk. obvodu- PDF   19.06.2019  
  Vladislav Fudaly Kúpna zmluva zakúpenie motorovej píly STIHL-PDF 1.050,00 26.7.2019  
787/2019/OF PSK Prešov Zmluva o poskytnutí dotácie "Podpora kultúry v obci"-PDF 2.500,00 09.08.2019  
  Tipden,s.r.o. Zmluva o dielo " Rekonštrukcia KD v obci " a " Oprava KD " - PDF 9.000,00 18.8.2019  
201911327 Disig,a.s. Bratislava Zmluva o poskytovaní dôver. služby poskytovanie dôveryhodnej služby vydávania certifikátov - PDF 85,20 25.09.2019  
  PVPS, a.s. Poprad  Zmluva o likvidácii odpadových vôd odobratie, preprava a likvidácia odpadových vôd   24.10.2019  
  Orange Slovensko Zmluva o poskytovaní ver, služieb cez pevné pripojenie PDF   20.11.2019  
  Brantner Nova Dodatok č. 1 k zmluve o zbere, odvoze a zneškod. KO č. 9/L/2019 PDF   27.11.2019  
19/36/054/99 UPSVar POPRAD  Dohoda č. 19/36/054/99 PDF   04.12.2019  
  Levonet,s.r.o. Levoča Kúpna zmluva- Zemná chránička optického kábla PDF 5800,00 06.12.2019  

 

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.