Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Popis služby:

Obec poskytuje informácie o životnom prostredí

 

Typy informácií:

  • správa o stave životného prostredia,
  • zásady ochrany životného prostredia,
  • povinnosti právnických a fyzických osôb pri ochrane a zlepšovaní stavu životného prostredia,
  • povinnosti právnických a fyzických osôb pri využívaní prírodných zdrojov,
  • sankcie za poškodzovanie životného prostredia.

 

 

 

Zeleň v obci

Ochrana a výrub drevín

Lesy

Ochrana vôd

Ovzdušie

Zvieratá

Nakladanie s odpadmi

Kalendár zberu - PDF

Ako triediť odpad- PDF

Kalendár zberu rok 2021 - PDF

úroveň triedenia rok 2020:-PDF