Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Popis služby: 

Obec informuje verejnosť o základných školách, ktoré vlastní a spravuje