Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

 

Zverejnenie telefonického kontaktu na zapisovateľa MVK na podávanie žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania- PDF

Zoznam zaregistrovných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva - PDF

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce -PDF 

Oznámenie- PDF

Vymenovanie zapisovateľa MVK obce Vyšné Repaše- PDF, Poverenie na preberanie kandidátnych listín - PDF 

Oznámenie o počte obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb - PDF

Zverejnenie elektronickej adresy - PDF

Určenie volebnej miestnosti - PDF