Verejné obstarávanie - do 2020 Verejné obstarávanie - do 2020

Súhrnná správa o zákazkách  s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5 000 € za 1.Q.2019 -

V 1. štvrťroku 2019 neboli zadané zákazky s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5.000 €

Súhrnná správa o zákazkách  s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5 000 € za 2.Q.2019 -

 

PDF

Súhrna správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5 000 € za 3. Q.2019

PDF

Súhrna správa o zákazkach s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5.000 € za 4.Q.2019

PDF

Súhrná správa o zakázkach z nízkou hodnotou rok 2020 :

V I.Q.2020 neboli zadané žiadne zákazky s nízkou hodnotou. 

V II.Q.2020 neboli zadané žiadne zákazky s nízkou hodnotou.

Súhrna správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5.000 € za III.Q.2020 - PDF

Súhrna správa o zmluvách podľa §10 ods. 10 a 11 za IV.Q.2020 - PDF