Verejné obstarávanie - 2022 Verejné obstarávanie - 2022

Obdobie  Súhrná správa o zákazkách Dokument Dátum
I.Q.2022 Obec v danom štvrťroku nerealizovala žiadnu zákazku   15.4.2022
I. polrok 2022 Obec nerealizovala v danom polroku žiadnu zákazku    30.7.2022
II. polrok 2022 Obec nerealizovala v danom polroku žiadnu zákazku    14.2.2023