Verejné obstarávanie - 2022 Verejné obstarávanie - 2022

Obdobie  Súhrná správa o zákazkách Dokument Dátum
I.Q.2022 Súhrná správa o zmluvách podľa §10 Dokument - PDF  01.01.2022
II.Q.2022      
III.Q.2022      
IV.Q.2022