Verejné obstarávanie - 2021 Verejné obstarávanie - 2021

Obdobie  Súhrná správa o zákazkách Dokument Dátum
I.Q.2021 Súhrná správa o zmluvách podľa §10 Dokument - PDF  22.04.2021
  Súhrná správa o zákazkách z nízkou hodnotou   Dokument - PDF 22.04.2021
  Súhrna správa o zákazkach z nízkymi hodnotami  Dokument - PDF  
II.Q.2021 Obec nezadala za obdobie II.Q.2021 žiadnu zákazku     
III.Q.2021 Súhrna správa o zmluvách podľa § 10  Dokument- PDF 19.10.2021
IV.Q.2021 Súhrna správa o zmluvách podľa § 10 Dokument-PDF 14.01.2022