Verejné obstarávanie - 2021 Verejné obstarávanie - 2021

Obdobie  Súhrná správa o zákazkách Dokument Dátum
1.Q.2021 Súhrná správa o zmluvách podľa §10 Dokument - PDF  22.04.2021
  Súhrná správa o zákazkách z nízkou hodnotou   Dokument - PDF 22.04.2021
  Súhrna správa o zákazkach z nízkymi hodnotami  Dokument - PDF  
Q.2021 Obec nezadala za obdobie II.Q.2021 žiadnu zákazku