Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Popis služby:

Obec informuje verejnosť o triedach pre deti so špeciálnymi potrebami, o triedach pre nadané deti a pod.

 

 

  •