Elektronické sčítanie obyvateľov 2021 Elektronické sčítanie obyvateľov 2021

Elektronické sčítanie obyvateľov 2021

 

 

Rozhodnutie o začatí dosčítavania - PDF

ESO 2021-PDF

SODB2021

-PDF

 -PDF