Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Obec  Vyšné Repaše bola zaregistrovaná 30.11.2020 ako Poskytovateľ sociálnej služby so začiatkom poskytovania SS od 03.03.2021. 

V zmysle zmluvy s IA MPSVaR SR Bratislava  č. N 20210204002 zo dňa 04.02.2021 sme boli zapojený do Národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby . 

 

Ekonomický oprávnené náklady opatrovateľská služby za kalendárny rok 2022- PDF

Ekonomicky oprávnené náklady opatrovateľská služba za kalendárny rok 2021 - PDF 

 

   

    

Návrh komunitného plánu Návrh komunitného plánu

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu