Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Rozpočet rok 2019-PDF

                              -PDF 

 

Návrh Rozpočtu na rok 2020- PDF

Rozpočet rok 2020 -PDF

Rozpočet rok 2020 - PDF

Rozpočet 2021:

Rozpočet rok 2021 P-PDF

Rozpočet rok 2021 V-PDF