Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Rozpočet rok 2019-PDF

                              -PDF 

 

Návrh Rozpočtu na rok 2020- PDF

Rozpočet rok 2020 -PDF

Rozpočet rok 2020 - PDF

Rozpočet  na rok 2021:

Rozpočet rok 2021 P-PDF

Rozpočet rok 2021 V-PDF

Rozpočet na rok 2022:

Rozpočet rok 2022 P-PDF

Rozpočet rok 2022 V-PDF

Rozpočet na rok 2023:

Rozpočet na rok 2023 P - PDF

Rozpočet na rok 2023 V - PDF