Referendum 2023 Referendum 2023

 

Zápis oprávneného voliča do špeciálneho zoznamu - PDF 

zverejnenie elektronickej adresy- PDF

utvorenie volebného okrsku a určenie vol. miestnosti - PDF 

Informácia pre voliča - PDF