Oznamy Oznamy

Späť

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania a nariadenia miestneho zisťovania spojeného s ústnym pojednávaním

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania a nariadenia miestneho zisťovania spojeného s ústnym pojednávaním- PDF