Oznamy Oznamy

Späť

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania vo veci vyhlásenia nepoľovných plôch za poľovné pozemky

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania vo veci vyhlásenia nepoľovných plôch za poľovné pozemky

PDF

PDF

PDF