Oznamy Oznamy

Späť

Upovedomenie o začatí konania vo veci zápisu do registra pozemkových spoločenstiev

Upovedomenie o začatí  konania vo veci zápisu do registra pozemkových spoločenstiev - PDF