Oznamy Oznamy

Späť

Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2023

Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2023 zverejnený pred rokovaním obecného zastupiteľstva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov : PDF