Oznamy Oznamy

Späť

Návrh rozpočtu na rok 2023, informatívne rozpočty na roky 2024,2025

Návrh rozpočtu na rok 2023, informatívne rozpočty na roky 2024,2025  :

Príjmy - PDF

Výdavky - PDF