Oznamy Oznamy

Späť

Dodatok č.2/2022 k VZN Obce Vyšné Repaše č.1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady

Dodatok č.2/2022 k VZN Obce Vyšné Repaše č.1/2019  o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady - PDF