Objednávky - do 2019 Objednávky - do 2019

Archív zmlúv, faktúr a objednávok - Príloha

Rok 2019:

p.č.             Dodávateľ                  názov              suma                dátum                          

1/2019       Florian, Martin           mat. PO                                     21.08.2019

2/2019

3/2019       Ubytovňa Stupava     mat. kuchyňa     1.293,00            01.03.2019

4/2019       Ubytovňa Stupava     mat. kuchyňa       195,00            25.03.2019

5/2019       Ubytovňa Stupava     mat. kuchyňa         42,00            08.04.2019 

6/2019      Tarajčák Jozef          oprava sporaka                            20.04.2019

7/2019      Kovalčík- Gastrotech.   zariadenie kuchyne 1355,80       17.10.2019