Objednávky 2021 Objednávky 2021

Číslo Dodávateľ Predmet Dátum vystavenia Suma * Poznámka
1 ABC KLÍMA   Seniorcentrum - dodávka a montaž vzduchotechniky- PDF 16.3.2021 1250,00  
2 Jozef Salanci - INSA  Seniorcentrum - vybavenie - PDF 20.03.2021 7500,00  
3 Stanislav Mačák Rekonštrukcia a moder. KD - PDF  01.07.2021 4.992,86  
4 LM-FIRESTORE, s.r.o. Rutinna a štandaardná oprava PS 12-PDF  23.07.2021 3972,00  
5 SOBWATER, sr.o., Levoča ponorné čerpadlo - PDF 10.08.2021    
6 MIVA spol.s.r.o. , Smižany materiál - PDF 17.08.2021    
7 STEELNET s.r.o., Levoča  práce na MK - PDF  06.09.2021    
8 Stanislav Mačák Rekonštrukcia zázemia KD - PDF 05.10.2021 2505,60  
9 Stanislav Mačák Rekonštrukcia zázemia KD - 2. etapa- PDF 05.10.2021 1364,675  
10   Storno objednávky      
11 Stanislav Mačák Rekonštrukcia a modernizácia budovy Kultúrneho domu  15.12.2021 1610,08  

 

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.