Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo (Verzia 1.0)

Náhľad Uploaded by Valeria Lileková, 13.12.2018 10:03
Priemerne (0 Hlasy)

Verzia 1.0

Naposledy upravil Valeria Lileková
13.12.2018 10:03
Stav: Schválený
Stiahnuť (0k) Získajte URL.
História verzií
Verzia Dátum Veľkosť  
1.0 Pred 4 Roky 0k Stiahnuť

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Názov: Obec Vyšné Repaše

Sídlo: Vyšné Repaše 53, 05371

IČO: 00329762

Telefón:0534597204, 0911462472

Mail:obecvysnerepase@gmail.com

Webová stránka:www.vysne-repase.dcom.sk

Štatutárny orgán obce: Bc. Renáta Mačáková,starostka obce

Zástupca starostu obce: Miroslav Marečák 

Hlavný kontrolór obce: Mgr. Jozef Jendrichovský  

Obecné zastupiteľstvo: Miroslav Marečák, Bc.Jozef Školník, Mgr. Ondrej Gura, Mgr. Anna Grigerová, Tatiana Gutová.

Komisie: Komisia na ochranu verejného poriadku, Komisia na ochranu verejného záujmu, Športovo - kultúrna komisia

Obecný úrad: Valéria Lileková, referentka obce