Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Počet obyvateľov k 31.12.2022 - 86
Počet obyvateľov k 31.12.2021 - 82
Počet obyvateľov k 31.12.2020 - 87
Počet obyvateľov k 31.12.2019 - 85
Počet obyvateľov k 31.12.2018 - 88
 
 
 
Štatistický číselný kód obce podľa Vyhlášky 597/2000 Z.z. :526606