Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

uznesenia obecných zastupitelstiev:
23. zasadnutie- PDF
22. zasadnutie-PDF
21. zasadnutie - PDF
20.zasadnutie - PDF
19.zasadnutie - PDF
18. zasadnutie - PDF
17.zasadnutie - PDF
14.zasadnutie -PDF
12.zasadnutie-PDF
11.zasadnutie-PDF
10.zasadnutie- PDF
9. zasadnutie-PDF
8. zasadnutie- uznesenia-PDF
8.zasadnutie-PDF
7. zasadnutie - PDF
6. zasadnutie-PDF
5. zasadnutie - PDF
4. zasadnutie- PDF