Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Popis služby:

Obec poskytuje informácie o cestovnom ruchu

 

Typy informácií:

 • ubytovacie služby
 • stravovacie (pohostinské) služby
 • služby cestovných kancelárií a cestovných agentúr
 • sprievodcovské služby
 • prepravné služby (cestná doprava, železničná doprava, letecká doprava, doprava po vode, lanovky a vleky)
 • informačné služby
 • športovo – rekreačné služby
 • kúpeľné a zdravotné služby
 • wellness služby
 • služby cestovného poistenia
 • animačné služby
 • vízové služby
 • kongresové služby
 • štatistické informácie o cestovnom ruchu