Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady

Poznámka

zverejnené

1 Brantner Nova, SNV KO 12/2022  10.1.2023 108,92 PP   
2 ST, Bratislava   telefón 10.1.2023 2,00 PP  
3 Orange, Bratislava telefón 17.1.2023 13,38 PP  
4 VSE, Košice EE -OcÚ 17.1.2023 421,72 PP  
5 VSE, Košice EE- nájom 17.1.2023 57,84 PP  
6 VSE, Košice EE - dobropis   -127,99    
7 VSE, Košice EE - ČOV 17.1.2023 104,51 PP  
8 OZ MAS LEV, Levoča členské 17.1.2023 64,80 PP  
9 CoNetServis, SNV  toner 20.1.2023 61,06 PP  
10 Grand SM, Prievidza toner 10.1.2023 10,70 Pokladňa  
11 S. Klubert, SNV upgrade mzdy 31.1.2023 90,60 PP  
12 Alza.sk, Praha hygien. mat.  20.1.2023 48,30 Pokladňa   
13 Brantner Nova, SNV KO 1/2023 31.1.2023 118,45 PP  
14 VSE, Košice  EE- VO 6.2.2023 179,00 PP  
15 VSE, Košice EE- ČOV 6.2.2023 33,00 PP  
16 Slovgram, Bratislava odmena umelcom 6.2.2023 38,40 PP  
17 VSE,Košice EE - OcÚ 14.2.2023 798,05 PP  
18 ST, Bratislava mobil 14.2.2023 2,00 PP  
19 VSE, Košice EE- nájom 14.2.2023 51,23 PP  
20 Orange, Bratislava telefón 14.2.2023 18,12 PP  
21 IFOSOFT, Prešov mzdy - aktual. 20.2.2023 38,40 PP  
22 Stanislav Klubert, SNV up grade účtovn. 2.3.2023 171,60 PP  
23 Brantner , SNV KO  2.3.2023 112,01 PP  
24 VSE, Košice EE 7.3.2023 33,00 PP  
25 VSE, Košice EE 14.3.2023 913,25 PP  
26 VSE. Košice EE 14.3.2023 46,93 PP  
27 ST, Bratislava  telefón 14.3.2023 2,02 PP  
28 ORANGE, Bratislava telefón 14.3.2023 10,22 PP  
29 Renáta Školníková, Vyšné Repaše odhrňanie snehu   693,00    
30 VSE , Košice EE 13.4.2023 33,00 PP  
31 PP PROTECT, Michalovce  zodpovedná osoba  13.4.2023 54,00 PP  
32 ST, Bratislava telefón 13.4.2023 2,50 PP  
33 ORANGE, Bratislava telefón 13.4.2023 10,88 PP  
34 Brantner, SNV KO 13.4.2023 225,10 PP  
35 VSE, Košice EE 13.4.2023 44,96 PP  
36 VSE, Košice EE 18.4.2023 539,77 PP  
37 VSE, Košice EE 5.5.2023 33,00 PP  
38 VSE, Košice EE 5.5.2023 179,00 PP  
39 Brantner, SNV KO 42023 5.5.2023 154,48 PP  
40 VSE , Košice EE 11.5.2023 44,98 PP  
41 VSE, Košice EE 11.5.2023 488,82 PP  
42 ST, Bratislava telefón 11.5.2023 3,02 PP  
43 Orange, Bratislava telefón 11.5.2023 10,85 PP  
44 SOZA, Bratislava odmena MR 16.5.2023 22,80 PP  
             
             

 

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.