Faktúry 2022 Faktúry 2022

Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady

Poznámka

zverejnené

1 Levonet, Levoča  wifi + prísl. dátum 228,00 PP  
2 Brantner, SNV  KO 12/2021 13.1.2022 79,53 PP  
3 OZ MAS LEV Levoča členské 13.1.2022 69,60 PP  
4 VSE , Košice EE 12/2021 13.1.2022 353,23 PP  
5 VSE, Košice  EE - 12/2021 -nájom 13.1.2022 23,06 PP  
6 VSE, Košice preplatok ČOV 20.1.2022 401,18    
7 VSE, Košice preplatok VO 20.1.2022 11,75    
8 Orange, Bratislava telefón 13.1.2022 13,27 PP  
9 Kuchynovo, Tvrdošín taniere 25.1.2022 419,80 Pokladňa  
10 VSE, Košice EE VO 7.2.2022 196,00 PP  
11 VSE, Košice EE ČOV 7.2.2022 24,00 PP  
12 Brantner, SNV KO 1/2022 7.2.2022 100,61 PP  
13 Klubert, SNV up date mzdy 7.2.2022 86,16 PP  
14 IFOSOFT, Prešov nastavenie defin. výkazov 7.2.2022 48,00 PP  
15 Slovak Telekom, Bratislava mobil 15.2.2022 0,13 PP  
16 Školníková, Vyšné Repaše  odhŕňanie snehu 15.2.2022 396,00 PP  
17 VSE, Košice EE- 01/2022- nájom 15.2.2022 34,08 PP  
18 VSE, Košice EE 01/2022 15.02.2022 445,52 PP  
19 Slovgram, Bratislava odmena umel. 15.2.2022 38,40 PP  
20 Slovak Telekom, Bratislava mobil 15.2.2022 0,05 PP  
21 Orange, Bratislava telefón 15.2.2022 15,82 PP  
22 Peter Horník, Poprad Rekonštr. kúrenia- PDF   17869,08    
23 Klubert, SNV upgrade účt. 3.3.2022 168,00 PP  
24 VSE, Košice EE- ČOV 3.3.2022 24,00 PP  
25 Stavebný inžiniering Poprad

stavebný dozor

" Kurenie

8.3.2022 696,00 PP  
26 VSE, Košice EE - nájom 8.3.2022 95,32 PP  
27 VSE,Košice EE 8.3.2022 464,44 PP  
28 VSD, Košice poplatok 11.3.2022 36,00 PP  
29 ST, Bratislava      0,00    
30 Orange, Bratislava telefón  11.3.2022 14,66 PP  
31 Brantner , SNV KO 11.3.2022 97,34 PP  
32 VSE, Košice  opravná    27,52    
33 VSE, Košice opravná   11,63    
34 VÚB Bratislava poplatok CP 31.1.2022 36,00   VÚB
35 PP Protect výkon "ZO" 5.4.2022 54,00 PP  
36 VSE, Košice EE - ČOV 5.4.2022 24,00 PP  
37 Grand -  MS tonery 5.4.2022 16,30 PP  
38 VSE,Košice EE- nájom 12.4.2022 27,32 PP  
39 VSE,Košice EE 12.4.2022 507,66 PP  
40 Orange, Bratislava telefón 12.4.2022 33,33 PP  
41 Brantner, SNV KO 12.4.2022 160,47 PP  
42 ST, Bratislava     0,00    
43 VSE Košice EE - 52022 5.5.2022 24,00 PP  
44 VSE Košice EE - VO 5.5.2022 130,00 PP  
45 VSE Košice EE- nájom 10.5.2022 26,56 PP  
46 VSE Košice EE 10.5.2022 395,39 PP  
47 ST Bratislava telefón 10.5.2022 0,47 PP  
48 Brantner SNV KO 10.5.2022 132,75 PP  
49 Orange, Bratislava telefón 17.5.2022 11,04 PP  
50 DPO Bratislava školenie 20.5.2022 495,00 PP  
51 Levoča Nordic Centrum  EE 20.5.2022 510,05 PP  
52 V. Kovalčík, Spis. Belá mat.  26.5.2022 905,56 PP  
53 -"- mat.  26.5.2022 1858,00 PP  
54 VSE Košice EE - ČOV 7.6.2022 24,00 PP  
55 VSE Košice  EE - nájom 7.6.2022 29,54 PP  
56 SOZA Bratislava odmena umelcom 9.6.2022 20,40 PP  
57 VSE Košice EE -  9.6.2022 276,96 PP  
58 ST Bratislava telefón 14.6.2022 3,01 PP  
59 Orange Bratislava telefón 14.6.2022 15,43 PP  
60 Brantner SNV KO 16.6.2022 153,53 PP  
61 Brantner SNV oleje 21.6.2022 12,66 PP  
62 Ifosoft Prešov up grade 21.6.2022 18,00 PP  
63 PP Protect Michalovce zodpovedná osoba  14.7.2022 54,00 PP  
64 Brantner SNV KO 7.7.2022 139,54 PP  
65 VSE Košice EE 7.7.2022 24,00 PP  
66 VSE Košice EE 14.7.2022 233,99 PP  
67 VSE Košice EE -nájom 14.7.2022 29,16 PP  
68 Orange Bratislava  telefón   10,6 PP  
69 Gastroslužby Vlková oprava sporaka   357,60 PP  
70 VSE ,Košice EE- ČOV 4.8.2022 24,00 PP  
71 VSE, Košice EE - VO 4.8.2022 130,00 PP  
72 Brantner, SNV  KO 4.8.2022 163,24 PP  
73 VSE, Košice  EE- nájom 9.8.2022 64,60 PP  
74 VSE, Košice  EE -  9.8.2022 94,73 PP  
75 Orange, Bratislava telefón 11.8.2022 10,82 PP  
76 ST, Bratislava  telefón 11.8.2022 2,00 PP  
77 DAKOV trade, Sp. Belá nerezové nádoby 11.8.2022 305,52 PP  
78 Florian, Martin zásah. rukavice 11.8.2022 37,90 PP  
79 Florian, Martin odev 11.8.2022 952,56 PP  
80 Brantner, SNV KO 6.9.2022 161,95 PP  
81 RojPex, Nižné Repaše PD 6.9.2022 2000,00 PP  
82 VSE, Košice EE- ČOV 6.9.2022 24,00 PP  
83 VSE,Košice  EE- nájom 12.9.2022 75,55 PP  
84 VSE, Košice EE 12.9.2022 113,86 PP  
85 ST, Bratislava mobil 12.9.2022 4,08 PP  
86 ORANGE, Bratislava  telefón 12.9.2022 9,98 PP  
87 Jozef Salanci- INSA paravány 20.9.2022 504,00 PP  
88 VSE, Košice EE- ČOV 3.10.2022 24,00 PP  
89 PP PROTECT zodpovedná osoba 3.10.2022 54,00 PP  
90 VSE, Košice EE 11.10.2022 117,49 PP  
91 VSE, Košice EE - nájom  11.10.2022 29,16 PP  
92 ST Bratislava mobil 11.10.2022 2,00 PP  
93 Brantner, SNV Ko 11.10.2022 220,34 PP  
94 ORANGE, Bratislava telefón 11.10.2022 11,15 PP  
95 SPIG, Zvolen plošina 11.10.2022 5940,00 PP  
96 SPIG, Zvolen plošina 11.10.2022 3564,00 PP  
97 Jozef Salanci - INSA paravan, parapety 20.10.2022 395,00 PP  
98 Roľnícke družstvo   20.10.2022 192,00 PP  
99 Metalmond, Dúbrava terasa pri KD   11651,96    
100 SPIG, Zvolen plošina 27.10.2022 2376,00 PP  
101 Brantner, SNV KO 10.11.2022 152,27 PP  
102 VSE, Košice EE 10.11.2022 130,00 PP  
103 VSE, Košice  EE 10.11.2022 24,00 PP  
104 VSE, Košice EE 10.11.2022 192,40 PP  
105 VSE, Košice EE 10.11.2022 61,07 PP  
106 ST, Bratislava mobil 10.11.2022 2,06 PP  
107 PD Oľšavica - Brutovce  práce 10.11.2022 126,00 PP  
108 Levoča Nordic Centrum  EE 15.11.2022 448,75 PP  
109 Orange, Bratislava telefón 15.11.2022 12,00 PP  
110 Elektroinštalačné práce práce 20.11.2022 897,44 PP  
111 MAST-R family company práce 20.11.2022 180,00 PP  
112 Brantner, SNV KO 22.11.2022 12,66 PP  
113 Brantner, SNV KO 13.12.2022 110,50 PP  
114 VSE,Košice EE 13.12.2022 24,00 PP  
115 VSE, Košice EE 13.12.2022 123,18 PP  
116 VSE,Košice EE 13.12.2022 282,53 PP  
117 PP Protect, Michalovce služba 13.12.2022 54,00 PP  
118 ST, Bratislava mobil 13.12.2022 2,35 PP  
119 Orange, Bratislava telefón 13.12.2022 13,33 PP  
             
             

 

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.