Faktúry 2021 Faktúry 2021

Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady

Poznámka

zverejnené

1 OZ MAS LEV, Levoča  členské  19.01.2021 73,60 PP  
2 Brantner Nova, SNV KO 12/2020 19.01.2021 83,60 PP  
3 VSE Košice EE 12/2020 - nájom 19.01.2021 22,97 PP  
4 ASTIN, s.r.o. Poprad vypracovanie žiadosti + SD 29.01.2021 840,00 PP  
5 VSE Košice  zúčtovanie EE - dobropis   -49,22    
6 VSE Košice zúčtovanie EE - nedoplatok ČOV 29.01.2021 159,76 PP  
7 Slovgram Bratislava odmena umelcom VR 09.02.2021 38,40 PP  
8 Ján Burík, Nižné Repaše GP - stav. pozemky 09.02.2021 330,00 PP  
9 VSE Košice EE - ČOV 09.02.2021 137,00 PP  
10 Brantner, SNV KO 1/2021 09.02.2021 81,79 PP  
11 Orange, Bratislava telefón 11.02.2021 19,99 PP  
12 Orange Bratislava telefón 11.02.2021 21,49 PP  
13 Klubert, SNV up grade mzdy 11.02.2021 86,16 PP  
14 PP COMP, Svit kancelárske potreby 18.02.2021 78,00 PP  
15 IFOSOFT, Prešov účtovníctvo 18.02.2021 12,00 PP  
16 VSE Košice EE 1/2021 - nájom 23.02.2021 20,40 PP  
17 Štefan Novotný, Sp. Hrušov  izolovanie medzistropu - ISSOCEL - PDF 23.02.2021 3639,00 PP  
18 VSE Košice EE 12/2020 25.02.2021 176,63 PP  
19 VSE Košice  EE1/2021 25.02.2021 185,16 PP  
20 Brantner, SNV  KO2/2021 04.03.2021 63,47 PP  
21 VSE Košice EE 3/2021 COV 11.03.2021 70,00 PP  
22 ST Bratislava mobil - 0,00    
23 VSE Košice EE 2/2021  nájom 11.03.2021 19,28 PP  
24 Hriadel a Heger, Bratislava  Právne služby VO 11.03.2021 840,00 PP  
25 Orange Bratislava telefón 18.03.2021 21,35 PP  
26 VSE Košice EE 2/2021 18.03.2021 117,00 PP  
27 UP Slovensko SL 23.03.2021 175,54 PP  
28 ABC KLÍMA vzduchotechnika PDF 26.03.2021 1500,00 PP  
29 Klubert, SNV upgrade, PÚ 30.03.2021 166,08 PP  
30 Brantner, SNV KO 3/2021 30.03.2021 85,61 PP  
30/1 INSA - Salanci  nábytok Seniorcentrum - PDF 31.03.2021 7 500,00 PP  
31 PP Protect, Michalovce výkon "ZO" 06.04.2021 54,00 PP  
32 VSE Košice EE 4/2021 ČOV 13.04.2021 50,00 PP  
33 ST Bratislava  mobil  13.04.2021 0,43 PP  
34 ORANGE Bratislava telefon 13.04.2021 14,52 PP  
35 VSE Košice EE 3/2021 03.06.2021 176,74 PP  
36 VSE Košice EE 3/2021 -nájom 15.04.2021 21,31 PP  
37 Školníková Renáta odhŕňanie snehu   252,00 PP  
38 IFOSOFT Prešov servisné práce PC 04.05.2021 36,00 PP  
39 VSE Košice EE - ČOV 11.05.2021 50,00 PP  
40 Brantner SNV KO 4/2021 11.05.2021 143,00 PP  
41 T.Com Bratislava e mobil 11.05.2021 0,01 PP  
42 Orange Bratislava telefón 11.05.2021 15,08 PP  
43 VSE Košice EE - nájom  13.05.2021 19,27 PP  
44 VSE Košice EE 4/2021 3.6.2021 217,52 PP  
45 VSE Košice EE 5/2021  8.6.2021 115,81 PP  
46 VSE Košice EE -ČOV 8.6.2021 50,00 PP  
47 Brantner SNV KO 5/2021 8.6.2021 96,17 PP  
48 VSE Košice EE5/2021 - nájom 17.6.2021 21,88 PP  
49 VSE Košice EE 17.06.2021 127,00 PP  
50 Orange Bratislava telefón 17.06.2021 19,32 PP  
51 Peter Horník, Poprad-Sp. Sobota práce na stavbe Rekonštr. kúrenia OcÚ - PDF   45.043,14 PP  
52 PP Protect funkcia ZO  6.7.2021 54,00 PP  
53 Brantner, SNV KO 6/2021 8.7.2021 105,54 PP  
54 VSE Košice EE - ČOV 8.7.2021 50,00 PP  
55 VSE Košice EE 8.7.2021 67,90 PP  
56 SZ Bratislava telefón 15.7.2021 1,03 PP  
57 Orange, Bratislava telefón 15.7.2021 14,60 PP  
58 CoNetService toner 15.7.2021 95,68 PP  
59 VSE Košice EE- nájom 20.7.2021 23,75 PP  
60 Peter Horník, Poprad - Spišská Sobota práce na stavbe Rekonštrukcia kúrenia OcÚ - PDF   62576,64 PP  
61 Stanislav Mačák- Vyšné Repaše  práce na Rekonštrukcia a modernizácia budovy OcÚ- PDF   4992,86 PP  
62 VSE Košice EE - VO 3.8.2021 117,00 PP  
63 Brantner , SNV KO 7/2021 5.8.2021 129,95 PP  
64 VSE Košice EE 7/2021  5.8.2021 76,82 PP  
65  ST Bratislava mobil   0,98 PP  
66 Peter Horník, Poprad-Spišská Sobota Rekonštrukcia kúrenia OcÚ- PDF   42492,72    
67 KSR - Kameňolomy drvené kamenivo 10.8.2021 165,55 pokladna  
68 KSR- Kameňolomy drvené kamenivo 11.8.2021 172,92 pokladna  
69 Orange Bratislava telefón 17.8.2021 15,30 PP  
70 Brantner SNV  zber olejov 17.8.2021 12,00 PP  
71 SOBWATER, Levoča  ponorné čerpadlo  17.8.2021 1015,25 PP  
72 LM - FIRESTORE, Jasenovo Generálna oprava PS- PDF 18.8.2021 3972,00 PP  
73 VSE Košice EE- ČOV 24.8.2021 50,00 PP  
74 VSE Košice EE - nájom 31.8.2021 28,68 PP  
75 SOZA Bratislava poplatok  31.8.2021 20,40 PP  
76 VSE Košice EE - ČOV 2.9.2021 50,00 PP  
77 VSE Košice EE 8/2021 14.9.2021 205,55 PP  
78 VSE Košice EE - nájom 10.9.2021 25,66 PP  
79 ST Bratislava mobil  10.9.2021 0,13 PP  
80 STEELNET Levoča práce na MK 10.9.2021 595,50 PP  
81 Orange Bratislava telefón 14.9.2021 10,85 PP  
82 Michlovský , Piešťany vyjadrenie  14.9.2021 15,00 PP  
83 Brantner, SNV KO 8/2021 14.9.2021 156,31 PP  
84 Beton Pumpy Spiš štrk 17.9.2021 297,29 PP  
85 Beton Pumpy Spiš štrk- MK 17.9.2021 453,75 PP  
86 PP PROTECT zodpovedná osoba 30.9.2021 54,00 PP  
87 Orange Bratislava telefón 12.10.2021 10,25 PP 2.11.2021
88 ST Bratislava mobil 12.10.2021 0,05 PP 2.11.2021
89 Brantner SNV KO 9/2021 12.10.2021 187,06 PP 2.11.2021
90 VSE Košice EE 9/2021 - nájom 12.10.2021 23,28 PP 2.11.2021
91 VSE Košice EE 9/2021 12.10.2021 212,64 PP 2.11.2021
92 VSE Košice EE ČOV 5.10.2021 50,00 PP 2.11.2021
93 Stanislav Mačák Rekonš. zázemia KD- PDF 19.10.2021 2505,60 PP 2.11.2021
94 Stanislav Mačák Rekonš. zázemia KD - 2. etapa - PDF 19.10.2021 1364,68 PP 2.11.2021
95 VSE Košice EE - VO 04.11.2021 117,00 PP 11.11.2021
96 VSE Košice EE - ČOV 04.11.2021 50,00 PP 11.11.2021
97 Astin, Poprad vypracovanie žiadosti  09.11.2021 180,00 PP 18.11.2021
98 VSE Košice EE - 10/2021 09.11.2021 262,42 PP 18.11.2021
99 VSE Košice EE - nájom 09.11.2021 20,54 PP 18.11.2021
100 Brantner , SNV KO - 10/2021 09.11.2021 118,30 PP 18.11.2021
101 ST Bratislava mobil   0,00   18.11.2021
102 Orange, Bratislava telefón 11.11.2021 10,07 PP 18.11.2021
103 MIVA, Smižany  mat.  07.12.2021 320,20 PP 09.12.2021
104 VSE Košice EE - ČOV 07.12.2021 50,00 PP 09.12.2021
105 PP PROTECT funkcia " ZO " 07.12.2021 54,00 PP 09.12.2021
106 VSE Košice EE- nájom 07.12.2021 19,91 PP 09.12.2021
107 VSE Košice EE- -11/2021 07.12.2021 427,98 PP 09.12.2021
             
             

 

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.