Faktúry - 2020 Faktúry - 2020

Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
1 Brantner, SNV KO12/2019 16.01.2020 98,06 PP  
2 ST Bratislava internet   0,59   odpis z preplatku
3 OZ MAS LEV členské   72,00    
4 VES Košice EE 12/2019   158,96 PP  
5 ORANGE Bratislava telefon 16.01.2020 10,86 PP  
6 ST Bratislava mobil 23.01.2020 0,06 PP  
7 VSE Košice preplatok EE    -105,76    
8 VSE Košice EE 12/2019 N 16.01.2020 70,69 PP  
9 ST Bratislava internet   0,59   odpis z preplatku
10 VSE Košice EE   128,00 PP  
11 Klubert SNV upgrade mzdy   87,36 PP  
12 Brantner SNV KO1/2020   84,91 PP  
13 Orange Bratislava telefón 24.2.2020 11,21 PP  
14 VSE Košice EE 1/2020 11.2.2020 187,38 PP  
15 ST Bratislava mobil 24.02.2020 0,02 PP  
16 VSE Košice EE1/2020 nájom 14.02.2020 77,45 PP  
17 PP COMP toner 25.02,2020 35,00 PP  
18 Klubert SNV up grade   174,48 PP  
19 CPS Bratislava tlačiva   19,852 PP  
20 Brantner SNV KO 2/2020 3.3.2020 76,24 PP  
21 VSE Košice EE 2/2020 10.3.2020 215,64 PP  
22 UP Slovensko SL 3.3.2020 751,33 PP  
23 ST Bratislava e-mail   0,59   odpis z preplatku
24 ST Bratislava mobil   0,00    
25 VSE Košice EE 2/2020 nájom 12.3.2020 68,26 PP  
26 Orange Bratislava telefón 12.3.2020 11,98 PP  
27 Slovgram Bratislava odmena umelcom 2.4.2020 38,40 PP  
28 Brantner SNV KO 3/2020 2.4.2020 96,83 PP  
29 COV Sliač proces VO 2.4.2020 20,00 PP  
30 PP Protect funkcia ZO   54,00 PP  
31 ST Bratislava e-mail   0,59   odpis z preplatku
32 VSE Košice EE 2/2020 14.4.2020 169,14 PP  
33 Orange Bratislava telefón 14.4.2020 19,46 PP  
34 ST Bratislava mobil 14.4.2020 0,02 PP  
35 VSE Košice EE -nájom 21.4.2020 62,32 PP  
36 VSE Košice EE-VO 15.5.2020 128,00 PP  
37 ST Bratislava email   0,59   odpis z preplatku
38 Renáta Školníková odhrňanie snehu 12.5.2020 288,00 PP  
39 VSE Košice EE 4/2020 12.5.2020 119,75 PP  
40 Orange Bratislava telefón 12.5.2020 11,09 PP  
41 Brantner SNV KO 4/2020 12.5.2020 149,48 PP  
42 SPOLROS Levoča dezinfekcia 19.5.2020 500,10 PP  
43 VSE Košice EE - nájom 21.05.2020 53,24 PP  
44 Klubert, SNV oprava PC 26.5.2020 39,60 PP  
45 Brantner, SNV KO 5/2020 9.6.2020 110,06 PP  
46 VSE, Košice EE 5/2020 9.6.2020 108,26 PP  
47 ST Bratislava email   -0,59   odpis z preplatku 
48 VSE, Košice EE- nájom 11.06.2020 61,28 PP  
49 Orange Bratislava telefón 11.06.2020 11,42 PP  
50 PP Protect výkon ZO 9.7.2020 54,00 PP  
51 ST Bratislava email   -0,59   odpis z preplatku 
52 Brantner SNV KO6/2020 9.7.2020 102,66 PP  
53 SOZA Bratislava autorská odmena   20,40 PP  
54 VSE Košice EE-nájom 14.7.2020 60,31 PP  
55 VSE Košice EE 6/2020 14.7.2020 73,88 PP  
56 ST Bratislava mobil 14.7.2020 0,35 PP  
57  Orange Bratislava  telefón 14.7.2020 11,24 PP  
58 VSE Košice EE 14.07.2020 128,00 PP  
59 ST Bratislava e-mail   0,59-   odpis z preplatku
60 ST Bratislava mobil  11.08.2020 0,44 PP  
61 Orange Bratislavaa telefón 11.08.2020 10,24 PP  
62 Brantner SNV KO 7/2020 11.08.2020 97,92 PP  
63 VSE Košice EE 7/2020 11.08.2020 72,23 PP  
64 Vasko, Harichovce rebrík  18.08.2020 162,00 PP  
65 VSE Koišice EE- nájom 18.08.2020 89,44 PP  
66 EXTOS PLUS mat. PO 19.08.2020 300,00 PP  
67 Florian, Martin mat. PO 19.08.2020 1031,80 PP PDF
68 Spolros, Levoča dezinfekčné prostriedky  27.8.2020 497,50 PP  
69 PD Oľšavica-Brutovce práce na MK   336,00 PP  
70 Krajčirstvo, Levoča rúška 27.8.2020 150,00 PP  
71 Brantner, SNV KO 8/2020 03.09.2020 123,04 PP  
72 ST Bratislava email   -0,59   odpis z preplatku
73 VSE Košice EE 8/2020 10.9.2020 62,66 PP  
74 VSE Košice EE- nájom 21.9.2020 96,62 PP  
75 Stanislav Mačák Rekonšt. KD-PDF   5.700,00 PP VúUB
76 Orange , Bratislava telefón 29.9.2020 13,54 PP  
77 ST, Btatislava mobil   0,02 PP  
78 Hriadel&Heger VO- stav. dozor 1.10.2020 240,00 PP  
79 ST Bratislava e-mail   -0,59   odpis z preplatku 
80 PP Protect výkon funkcie ZO 6.10.2020 54,00 PP  
81 Brantner, SNV KO 9/2020 13.10.2020 110,48 PP  
82 VSE Košice EE 9/2020 13.10.2020 85,66 PP  
83 ST Bratislava mobil    0,02    
84 Orange Bratislava telefón 13.10.2020 10,86 PP  
85 VSE Košice EE 9/2020- nájom 20.10.2020 75,16 PP  
86 Brantner, SNV zber 20.10.2020 12,6 PP  
87 Karol Halgaš, Lučenec Infrapanely KD - dotácia 27.10.2020 2510,00 PP  
88 Jozef Salanci - Markušovce stoličky KD, dotácia PSK 30.10.2020 2407,97 PP  
89 VSE Košice EE VO 3.11.2020 128,00 PP  
90 Plotbase Bratislava stojan na dezinfekciu CT 2.11.2020 149,69 PP  
91 TIME FOR YOU stan CT 2.11.2020 105,00 PP  
92 VSE Košice EE 10/2020 10.11.2020 173,69 PP  
93 VSD Košice poplatok - istič 10.11.2020 198,50 PP  
94 ST Bratislava internet   -0,59   preplatok
95 ST Bratislava mobil    0,00    
96 VSE Košice EE 10/2020 - nájom 13.11.2020 23,76    
97 Brantner SNV KO 10/2020 13.11.2020 166,16 PP  
98 Elektroinštalačné práce, SNV elektroinštalačné práce 13.11.2020 2273,46 PP  
99 Orange Bratislava telefón 13.11.2020 15,95 PP  
100 ARPROG,a.s. Poprad Stavebné práce ČOV - PDF   136,842,11    
101 VSE, Košice EE 11/2020 8.12.2020 206,81 PP  
102 Brantner Nova, SNV KO 11/2020 10.12.2020 90,97 PP  
103 Peter Paugsch, Košice pokladka drevenej podlahy 10.12.2020 1600,00 PP  
104 ST Bratislava mobil   0,00    
105 VSE Košice EE - nájom 10.12.2020 23,68 PP  
106 PP Protect výkon ZO 15.12.2020 54,00 PP  
107 Orange, Bratislava telefón 15.12.2020 23,08 PP  
108 CONeT Servis MFZ HP   383,74 PP  
109 COLAS Košice  obnova povrchu MK-PDF   4710,44 PP  
             
             
             

 

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.