Faktúry - 2019 Faktúry - 2019

Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
1 PP PROTECT Michalovce výkon ZO 15.1.2019 45,00 PP  
2 ST Bratislava internet 18.12019 26,66 PP  
3 VSE Košice EE 12/2018 8.1.2019 229,94 PP  
4 VSE Košice fin. zúčtovanie 15.1.2019 38,75 PP  
5 OZ MAS LEV Levoča členské   73,60    
6 TS Levoča KO 12/2018   74,81    
7 ST Bratislava mobil   1,08 PP  
8 Slovgram Bratislava odmena autorským umelcom 31.1.2019 38,40 PP  
9 PP COMP Svit kancel. potreby 31.1.2019 49,00 PP  
10 VSE Košice EE VO 04.02.2019 149,00 PP  
11 Brantner Nova KO 1/2019   79,47 PP  
12 Klubert SNV upgrade mzdy   87,36 PP  
13 ST Bratislava internet 18.02.2019 26,66 PP  
14 Up Slovensko SL 07.02.2019 396,31 PP  
15 VSE Košice EE 1/2019 19.02.2019 164,65 PP  
16 ST BRATISLAVA mobil   0,00    
17 P. Maďar Uzovce Banner 2x   272,00 PP  
18 Brantner SNV KO 2/2019     55,98 PP  
19 Klubert SNV up grade PU,EO, HM   158,88 PP  
20 Ubytovňa Stupava zariadenie kuchyne 16.3.2019 1296,00 PP  
21 ST Bratislava mobil 25.3.2019 0,12 PP  
22 VSE Košice EE 2/2019 16.3.2019 162,25 PP  
23 ST Bratislava internet 18.03.2019 26,66 PP  
24 PP  COMP Svit toner 15.03.2019 25,00 PP  
25 SOZA Bratislava autorska odmena 09.04.2019 20,40 PP  
26 PP PROTECT zodpovedná osoba 09.04.2019 54,00 PP  
27 Brantnet SNV KO 3/2019 09.04.2019 84,69 PP  
28 Ubytovňa Stupava mat. kuchyňa 09.04.2019 195,00 PP  
29 Školníková Renáta odhŕňanie snehu 09.04.2019  432,00 PP  
30 ST Bratislava internet   26,66 PP  
31 VSE Košice EE 3/2019 09.04.2019 165,17 PP  
32 ST Bratislava mobil 23.04.2019 2,04 PP  
33 Ubytovňa Stupava ner. stôl 25.04.2019 42,00 PP  
34 PP COMP Svit kancel. potreby 25.04.2019 65,00 PP  
35 Tarajčák, Levoča oprava el. peci 07.05.2019 147,00 PP  
36 Brantner SNV KO 4/2019 07.05.2019 84,24 PP  
37 VSE Košice EE VO 07.05.2019 149 PP  
38 Gastroform Brno mat. kuchyňa 03.05.2019 43,70 pokladňa  
39 ST Bratislava internet   26,66 PP  
40 ST Bratislava mobil   0,12 PP  
41 VSE Košice EE 4/2019 10.5.2019 93,86 PP  
42 Brantner SNV zber, oleje 04062019 12,00 PP  
43

Ing. Marhefka

Podolínec

Znalecký posudok lesný pozemok 04062019 150,00 PP  
44 Storno FA          
45 ST Bratislava Vyjadrenie k tel. zariadeniam 21.5.2019 13,9 SMS  
46 Brantner SNV KO 5/2019 06.06.2019 127,99 PP  
47 ST Bratislava internet 18.6.2019 26,66 PP  
48 ST Bratislava mobil+ poplatok   14,07 PP  
49 Michlovský Piešťany vyjadrenie o existencii PTZ 11.6.2019 15,00 dobierka  
50 Ing. Marhefka Podolínec Vypracovanie znal. posudku 13.6.2019 20 PP  
51 VSE Košice EE 5/2019 13.6.2019 114,58 PP  
52 Technická inšpekcia  posúdenie PD 25.6.2019 72,00 PP  
53 Garnek- Geodet GP 10.7.2019 230,00 PP  
54 ST Bratislava internet   29,45    
55 PP Protect funcia "ZO" 10.7.2019 54,00 PP  
56 Brantner, SNV KO 6/2019 10.7.2019 108,43 PP  
57 VSE Košice EE 6/2019 16.07.2019 72,62 PP  
58 ST Bratislava mobil 23.7.2019 0,12 PP  
59 VSE Košice EE 6/2019 - nájom 16.7.2019 110,22 PP  
60 Obec Brutovce refundácia školenia 9.8.2019 10,00 PP  
61 Tibor Farkáš, Vráble obrusy   300,00    
62 VSE Košice EE VO 6.8.2019 149,00 PP  
63 ST Bratislava internet   41,06 PP  
64 Brantner SNV KO 7/2019   113,84 PP  
65 VSE Košice EE 7/2019 13.8.2019 54,62 PP  
66 Ing. V. Fabian Výpočet kóty ČOV 13.8.2019 150,00 PP  
67 ST Bratislava mobil+poplatok   14,05 PP  
68 Florian Martin mat. DPO 30.8.2019 434,23 PP  
69 PP COMP, Svit kancel. potreby 30.8.2019 85,00 PP  
70 VSE Košice EE 7/19 N 30.8.2019 109,92 PP  
71 Disig, Bratislava KC - el. pečať .9.2019   85,20 PP  
72 VSE Košice EE 8/2019 12.9.2019 52,06 PP  
73 Brantner, SNV KO 8/2019 12.9.2019 136,64 PP  
74 ST BRATISLAVA INTERNET 18.9.2019 41,30 PP  
75 ST Bratislava mobil   0,00    
76 UP Slovensko SL 12.9.2019 334,68 PP  
77 VSE Košice EE 8/19 N 17.9.2019 107,90 PP  
78 Ján Burík, N.R. GP 17.9.2019 630,00 PP  
79 Tipden, Mlynčeky Oprava KD 24.9.2019 2160,00 PP PDF
80 Tipden, Mlynčeky Rekonštrukcia KD   6140,00   PDF
81 PP Protect výkon funcie "ZO" 03.10.2019 54,00 PP  
82 Brantner, SNV KO 92019 08.102019 111,40 PP  
83 ST Bratislava internet  18.10.2019 42,4 PP  
84 VSE Košice EE 92019 10.10.2019, 61,78 PP  
85 VSE Košice EE nájom 23.10.2019 106,25 PP  
86 Brantner  zber olejov 31.10.2019 12,00 PP  
87 V. Kovalčík vybavenie kuchyne 24.10.2019 565,80 PP  
88 V. Kovalčík chladnička - kuchyňa 24.10.2019 790,00 PP  
89 VSE Košice EE - VO 05.11.2019 149,00 PP  
90 ST Bratislava internet 18.11.2019 41,06 PP  
91 VSE Košice EE 10/2019 12.11.2019 112,08 PP  
92 Brantner SNV KO 10/2019 15.11.2019 168,72 PP  
93 VSE Košice EE 10/2019 - nájom 22.11.2019 71,56 PP  
94 TIPDEN, Mlynčeky žalúzie + montáž   130,00 PP  
95 TIPDEN, Mlynčeky rekonštrukcia KD   700,00 PP  
96 PP COMP, Svit kancel. potreby   50,80 PP  

97

Brantner, SNV KO 112019 17.12.2019 96,40 PP  
98 ST Bratislava preplatok    -29,10    
99 Orange Bratislava hovory 13.12.2019 20,04 PP  
100 ST Bratislava mobil 23.12.2019 0,08 PP  
101  PP Protect "ZO" 12.12.2019 54,00 PP  
102 VSE Košice EE 11/2019 najom 13.12.2019 73,081 PP  
103 VSE Košice EE 11/2019 20.12.2019 187,61 PP  
104 Z. Ničová oslavy " Stretnutie rodákov" 23.12.2019 750,01 PP  
  Rok 2019 ukoncený č. 104          

 

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.