Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Popis služby:

Obec poskytuje informácie o pamätihodnostiach obce

 

 

     

ňa 29.8.1969 (25. výročie SNP)

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Popis služby:

Poskytovanie informácií o pamiatkovom fonde na území obce 

 

 

Pamiatkový fond SR tvoria:

- národné kultúrne pamiatky,

- pamiatkové rezervácie,

- pamiatkové zóny

a najmä

- lokality svetového dedičstva.

 

č