Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

ROK 2022

"Rekonštrukcia  kultúrneho domu v obci Vyšné Repaše - 3. etapa "- PDF

Projekt podporený z rozpočtu PSK vo výške 5.000,00 € - dodávka a montáž zdvíhacieho zariadenia - šikmá plošina s rovnou dráhou SPZ. - PDF

 

 

 

 

Rok 2021:

"Rekonštrukcia zázemia kultúrneho domu v obci Vyšné Repaše - 2. etapa"- PDF

Projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja vo výške 1 000,00 € na rekonštrukciu vstupných priestorov, šatne a schodiska  kultúrneho domu .  

 

 

"Rekonštrukcia zázemia kultúrneho domu v obci Vyšné Repaše " - PDF

Projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja vo výške 2 000,00 € na rekonštrukciu, stavebné úpravy zázemia a kuchyne kultúrneho domu .  

 

"Rekonštrukcia kúrenia Obecného úradu a pošty vo Vyšných Repašoch s využitím obnoviteľných zdrojov energie - PDF

 

" Seniorcentrum Vyšné Repaše" - PDF 

" Realizované s finančnou podporou MIRRaI SR - program Podpora nejmenej rozvinutých okresov "  

 

Rok: 2020:

" Podpora kultúry v obci "-PDF

Projekt podporený predsedom PSK vo výške 2.500,00 €,, nákup elektrických a varných zariadení.