Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Rok 2021:

"Rekonštrukcia kúrenia Obecného úradu a pošty vo Vyšných Repašoch s využitím obnoviteľných zdrojov energie - PDF

 

" Seniorcentrum Vyšné Repaše" - PDF 

" Realizované s finančnou podporou MIRRaI SR - program Podpora nejmenej rozvinutých okresov "  

Rok: 2020:

" Podpora kultúry v obci "-PDF

Projekt podporený predsedom PSK vo výške 2.500,00 €,, nákup elektrických a varných zariadení.