Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie-PDF

Oznamy Oznamy

06.07.2021
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania vo veci vyhlásenia nepoľovných plôch za poľovné pozemky
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania vo veci vyhlásenia nepoľovných plôch za poľovné pozemky
06.07.2021
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania a nariadenia miestneho zisťovania spojeného s ústnym pojednávaním
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania a nariadenia miestneho zisťovania spojeného s ústnym pojednávaním

Kalendár udalostí