Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie-PDF

Oznamy Oznamy

28.11.2022
Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2023
Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2023
28.11.2022
Návrh VZN č. 2/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2021
Návrh VZN č. 2/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2021
28.11.2022
Dodatok č.2/2022 k VZN Obce Vyšné Repaše č.1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady
Dodatok č.2/2022 k VZN Obce Vyšné Repaše č.1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady

Kalendár udalostí